Prodhimi 

STANDARDE NDËRTIMI EKOLOGJIKE | PRODHIM VERTIKAL | ISO 9001:2015 | GMP ISO 22716:2007

Që nga fillimi i vitit 2014, zemra e Fresh Line, njësia e saj e prodhimit, është e vendosur në ambiente të reja në Koropi, Attica.

Njësia Prodhimit / Fabrika

Njësia prodhuese 6,000 m2 ka shfrytezimin e energjise natyrale, është bioklimatike dhe e ndërtuar sipas standardeve të ndertimit të gjelbër (green – concept). Ndërtimi i jashtëm dhe i brendshëm i ndërtesës, dritaret me energjinë eficente dhe kornizat e aluminit ndihmojnë në uljen e konsumit të energjisë deri në 55%, ndërsa rezervuari i ujit në natyrë kontribuon në kursime të mëtejshme. Hapësira e brendshme është ndërtuar në bazë të rregullave të Praktikës së Prodhimit të Mirë (GMP Good Manufacturing Practice), duke përfshirë dysheme speciale, panele, tuba dhe veshje në seksionet laboratorike.

Prodhimi 

STANDARDE NDËRTIMI EKOLOGJIKE | PRODHIM VERTIKAL | ISO 9001:2015 | GMP ISO 22716:2007

Që nga fillimi i vitit 2014, zemra e Fresh Line, njësia e saj e prodhimit, është e vendosur në ambiente të reja në Koropi, Attica.

Njësia Prodhimit / Fabrika

Njësia prodhuese 6,000 m2 ka shfrytezimin e energjise natyrale, është bioklimatike dhe e ndërtuar sipas standardeve të ndertimit të gjelbër (green – concept). Ndërtimi i jashtëm dhe i brendshëm i ndërtesës, dritaret me energjinë eficente dhe kornizat e aluminit ndihmojnë në uljen e konsumit të energjisë deri në 55%, ndërsa rezervuari i ujit në natyrë kontribuon në kursime të mëtejshme. Hapësira e brendshme është ndërtuar në bazë të rregullave të Praktikës së Prodhimit të Mirë (GMP Good Manufacturing Practice), duke përfshirë dysheme speciale, panele, tuba dhe veshje në seksionet laboratorike.

enriched with coconut oil
Code 913502

Informacion Shtesë

Sasia

150 ml